Other publications

Рабочие программы и контрольные воросы по дисциплинам, читаемым кафедрой авиационного материаловедения для студентов факультета заочного обучения.

Составители:
С.П.Кривенда, В.В.Остапчук, Е.Г.Попова, Н.Д.Сазоненко, В.Я.Самойлов, Н.И.Семишов, И.М.Тараненко.

 

Скачать

 

УДК 678.5.067

Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів / С.А.Бичков, О.В.Гайдачук, В.Є.Гайдачук, В.Д.Гречка, В.М.Кобрін; Під ред. Члена-кореспондента ІАУ, д-ра техн. наук, професора В.Є.Гайдачука. – К.: ІСДО. – 1995. – 376 с.
Анотація
Висвітлені питання технології виробництва деталей і агрегатів літальних апаратів із полімерних і металічних композиційних матеріалів. Розглянуті підготовчі процеси апретування, розшліхтування, приготування зв’язуючих, препрегів, основні технологічні процеси (розкрій, формоутворення, формування, механічна обробка, складання). Викладені основи контролю напівфабрикатів та готових виробів.
Для студентів технічних вузів, наукових співробітників та інженерів підприємств авіаційної та інших галузей промисловості.

Скачать оглавление