Documents for conference

Для участия в конференции "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" необходимо:

  1. Заполнить заявку.
  2. Оформление согласно шаблона.

Для публикации тезисов доклада или научной статьи необходимо подписать авторскую справку, акт экспертизы и протокол заседания экспертной комиссии.

 

 Склад  експертної комісії  факультету № 4 в 2015/2016 році:

  1. Грищенко О.В. – голова комісії, старший викладач каф.401;
  2. Кошелєв М.М. – секретар комісії; с.н.с. каф.402;
  3. Головченко О.В. – професор каф.405;
  4. Остапчук В.В. – старший викладач кафедри 403;
  5. Бетін Д.О. – доцент каф.401.

         Акт експертизи обов’язково підписують голова комісії, секретар комісії та експерт – представник кафедри, до якої належить автор.

 

    Слова «Ідентичність перекладу назви статті, тексту самої статті підтверджуємо.» повинні бути якщо тези, стаття та ін.. перекладено іноземною мовою.

   Авторська довідка друкується на зворотній стороні аркушу акта експертизи.