Программа вступительных экзаменов

Программа вступительного экзамена для получения образовательной степени МАГИСТРА  в 2019 году по специальности 134 "Авиационная и ракетно-космическая техника" по Образовательной программе "Проектирование и производство Конструкций из композиционных материалов":

На экзамен выносятся вопросы по темам:

-    механика армированных материалов;

-    механика и прочность конструкций из композитов;

-    технология производства изделий из композитов;

-    конструированние и проектированние изделий из композитов.

  Перелік питань за темами наведений у програмі.

 

Программа додаткового іспиту (для бакалаврів, що закінчилі за іншою спеціалізаціею) для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА по спеціалізаціі "Проектування та виробництво композитних конструкцій" у 2018 року

До додаткового фахового іспиту входять питання за темами:

-     Механіка матеріалів та конструкцій;

-     Деталі машин та основи конструювання;

-     Авіаційне матеріалознавство;

-     Фізико-хімічні основи технологічних процесів.

  Перелік питань за темами наведений упрограмі.

 

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3 роки начання) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

До  іспиту входять питання за темами:

- Вища математика

- Інженерна та комп'ютерна графіка

Перелік питань за темами наведений у програмі.