Бібліотечний фонд університету

сайт бібліотеки ХАІ - library.khai.edu

Науково-технічна бібліотека була створена в 1930 році. За час свого існування бібліотека сформувала унікальне зібрання природничо-наукової, технічної, гуманітарної, соціально-економічної, довідкової, художньої літератури на допомогу науковому, навчальному, виховному процесу.

Вся діяльність НТБ спирається на багаті традиції в області бібліотечно-бібліографічного обслуговування, на використання інновацій в сфері інформаційної підтримки науки і вищої освіти, на високу кваліфікацію персоналу. Бібліотека, перш за все, сприяє досягненню високої якості навчання і наукових досліджень університету шляхом формування, систематизації, зберігання бібліотечного фонду та надання його в користування студентам, співробітникам і випускникам університету, а також іншим користувачам.

Штат бібліотеки - 65 осіб. Бібліотека включає 3 абонемента - абонементи наукової, навчальної, художньої літератури; чотири читальні зали; 18 бібліотечних пунктів при кафедрах і гуртожитках. Науково-технічна бібліотека щорічно обслуговує понад 13 тисяч читачів і видає їм близько 650 000 тис. Прим. документів.

В даний час бібліотечний фонд становить близько 904 тис. Екз. томів з різних галузей знань. Фонд включає наукову і навчальну літературу, періодичні видання, оглядові та реферативні видання, дисертації та автореферати дисертацій, нормативно-технічну документацію і патентну літературу, рідкісні книги, видання іноземними мовами на паперових та електронних носіях. Широко представлена ​​література і за новими спеціальностями і дисциплін: прикладної лінгвістики, документознавства, інженерної психології, фінансів, нанотехнологій..

Щорічно до фонду надходить понад 12 тис. Прим. нової літератури і близько 240 назв періодичних видань.


З 2002 року в НТБ використовується автоматизована бібліотечно-інформаційна система «УФД / Бібліотека», яка дозволяє комплексно автоматизувати всі напрямки роботи бібліотеки. Електронний каталог - це частина електронної бібліотеки, що створюється НТБ, в режимі реального часу. Електронний каталог - багатофункціональна база даних і доступний в цілодобовому режимі з сайту НТБ і в локальній мережі бібліотеки в години її роботи.

НТБ обслуговує студентів та аспірантів, викладачів і співробітників університету, учнів ліцею і сторонніх користувачів з інших вузів, установ і організацій міста.