Історія

Історія  наукової школи в області створення композитних конструкцій

З початку виникнення і розвитку наукової школи «Проблем створення ефективних конструкцій літальних апаратів з полімерних композиційних матеріалів (ПКМ)» в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського стояв Генеральний авіаконструктор академік НАН України О.К. Антонов, з ініціативи якого в 1963 році були розпочаті спільні НДДКР по впровадженню склопластиків в модифікацію сільськогосподарського літака АН-2М. Визначну роль в концептуальному формуванні наукової школи ХАІ зіграв головний технолог (пізніше головний спеціаліст НДО КМ) ГКБ О.К. Антонова (тепер ДП "Антонов") Г.Г. Кантер. Створення та успішні статичні випробування першого в СРСР літака АН-2М з фюзеляжем зі склопластику в 1968 році ознаменувався відкриттям в ХАІ галузевої науково-дослідної лабораторії, організатором і беззмінним науковим керівником якої є Гайдачук В.Є., професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України.

За ці роки сформувалися основні наукові напрямки, які за досягнутими результатами займають керівні позиції в світі. На базі теоретичних досліджень були розроблені нові конструктивно-технологічні рішення для літаків ДКБ Антонова О.К., Туполєва A.M., Мікояна A.І, лопатей повітряних гвинтів декількох типів, консолі шасі літака АН-28, елементів механізації крила і інших виробів. Саме поняття "конструктивно-технологічне рішення" (КТР) відображає сутність розробки деталей і агрегатів з КМ, вперше сформульовано в роботах школи ХАІ і надалі стало загальноприйнятим. НДР з композитних конструкцій завжди була комплексною і включала розробку конструкції, її виготовлення, випробування, для чого в досить короткий термін була створена необхідна матеріальна база.

Починаючи з середини 70-х років, науковою школою вирішувалася комплексна проблема розробки теоретичних основ технічної підготовки виробництва авіаконструкцій з ПКМ, яка включала дослідження ключових питань проектування і технологічної механіки конструкцій з ПКМ, облік впливу експлуатаційних факторів на міцність і ресурс ЛА. Результати цих досліджень отримали наукове узагальнення в докторській дисертації Гайдачук В.Є. "Теоретичні основи технічної підготовки виробництва авіаконструкцій з композитних матеріалів" (1980) і в кандидатських дисертаціях Кириченко В.В., Пильник А.Ф., Кравця В.М., Карпова Я.С, Старикова Л.М.і ін.

Паралельно проводились експериментальні і теоретичні дослідження зі створення нових КТР з'єднань деталей з КМ і КМ з металами. Ці дослідження сформувалися в науковий напрям метало-композитні гетерогенні структури, які вирішують проблему інтегрування металевих стикових вузлів в конструкцію з ПКМ при її виготовленні. Підсумки наукових досліджень в цьому напрямку відображені в докторській дисертації учня В.Є. Гайдачука Карпова Я.С. "Принципи і методи синтезу параметрів метало-композитних гетерогенних структур авіаконструкцій" (1993), а також в кандидатських дисертаціях Корженевского О.В., Копичко В.П., Макаренко В.О., Качкаров І.В., Локтіонова В.Д . та ін.
Наукова школа ХАІ пишається своїми досягненнями, які знайшли відображення в кандидатських дисертаціях Шевцової М.А., Муравицького О.С., Цопі В.А., Гайдачук А.В., науковим керівником яких був Гайдачук В.Е:
  1. - Принципи та методи проектування раціональних конструктивно-силових схем фюзеляжів і крил ЛА з КМ;
  2. - Алгоритми і програмні комплекси оптимізації параметрів елементів конструктивно-силових схем літаків з КМ;
  3. - Результати досліджень ефективності структури КМ з метою уніфікації та типізації укладок і кутів армування;
  4. - Методи і методики експериментального визначення специфічних властивостей ПКМ, в тому числі за умов експлуатації;
  5. - Нові КТР з'єднань високонавантажених деталей і агрегатів ЛА;
  6. - Наукові основи технологи виробництва виробів з КМ.
В рамках співдружності з УКРНІІТМ сформувався науковий напрямок, пов'язаний з комплексною проблемою створення високоефективних стільникових заповнювачів і конструкцій, яке дозволило отримати ряд нових наукових результатів для авіакосмічної техніки.
В активі наукової школи ХАІ більше 500 наукових статей, понад 80 авторських свідоцтв і патентів, 8 докторських і більш ніж 60 кандидатських дисертацій, Державна премія України в галузі науки і техніки за 1995 рік (в авторському колективі з вченими УКРНДІАТ, інституту ім. Патона і НДІ Росії ), а також Премія Президента для молодих вчених у 2007 році.
Наукова школа ХАІ не тільки сприяла підготовці кадрів вищої кваліфікації для України, країн СНД, Європи, США, Китаю, але і стала основою для відкриття в університеті спеціальності з підготовки інженерів з проектування, технології виробництва і розрахунку на міцність конструкцій з КМ.