Лабораторії

Кафедра має сучасну науково-дослідну базу, навчальні лабораторії, комп'ютерний клас з ПЕОМ. Загальна площа приміщень, що закріплена за кафедрою становить 911 м2

Лабораторія композитних конструкцій

 Містить близько сотні зразків композитних конструкцій, елементів з'єднань композит-метал, а також частини авіаційних агрегатів, виконаних з композиційних матеріалів. У лабораторії також знаходяться стенди для проведення досліджень з визначення характеристик жорсткості композитних конструкцій. Призначена для вивчення дисциплін пов'язаних з проектуванням і конструюванням композитних конструкцій, а також механіки композитних конструкцій.

Лабораторія неметалічних матеріалів   

Представлено обладнання для проведення дослідження властивостей полімерів, гум, волокнистих матеріалів, клеїв і герметиків. Призначена для проведення лабораторного практикуму з курсів: Авіаційне матеріалознавство (Неметали), Хімічні основи виробництва полімерів, Композиційні матеріали і технології.

 

Лабораторія металів

Має обладнання для проведення термообробки металів з подальшим визначенням їх твердості і мікростуктури. Використовується для проведення занять з інженерного матеріалознавства.

 

Лабораторія електрорадіоматеріали

Оснащена спеціальним обладнанням для визначення електропровідних властивостей матеріалів, використовуваних в електрорадіоелектронікі і тому використовується для проведення занять по курсу "Електрорадіоматеріаловеденіе".

 

Компьютерний клас

Оснащений обчислювальною технікою і використовується для проведення заняття з 3D-моделювання і розрахунку композитних конструкцій методом кінцевих елементів, а також для навчання студентів інженерного програмування (PYTHON).

 

Лабораторія виробництва композитних конструкцій

Розташована на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії композиційних матеріалів. Лабораторія має наступне обладнання: печі, автоклав, лазерний проектор, намотувальний верстат, установка для безперервного намотування труб, для виготовлення еталонів деталей: 3Д-принтер, розривна машина, відеоекстензометр з високошвидкісною камерою для вимірювання переміщень.