Про нас

Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства має в своєму штаті 12 штатних співробітників і 1 сумісника. Серед них: 11 кандидатів технічних наук, з яких 8 мають вчене звання доцент.

Учбова практика проводиться на кафедрі  на базі проблемної науково- дослідницької лабораторії композиційних матеріалов (ПНДЛ КМ), виробнича і переддипломна практика - на провідних підприємствах України та закордоном.

На кафедрі ведеться великий обсяг науково - дослідних робіт в рамках міжднародного співробітництва та держбюджетного фінансування за такими напрямками:

  • - Створення наукових основ проектування та виробництва композитних конструкцій аерокосмічної техніки;
  • - Розробка фундаментальних основ технологічної підготовки до виробництва конструкцій з полімерних композиційних матеріалів;
  • - Створення математичного та експериментального забезпечення для проектування та розрахунку на міцність з'єднань деталей і агрегатів з композиційних матеріалів.