Програма вступних іспитів

Програма вступного іспиту для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА за освітньо-науковою/освітньо-професійною програмою у 2019 року по спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

До  іспиту входять питання за темами:

-    механіка армованих матеріалів;

-    механіка та міцність конструкцій з композитів;

-    технологія виробництва виробів з композитів;

-    конструювання та проектування виробів з композитів.

  Перелік питань за темами наведений у програмі.

 

Программа додаткового іспиту (для бакалаврів, що закінчилі за іншою спеціалізаціею) для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА по спеціалізаціі "Проектування та виробництво композитних конструкцій" у 2018 року

До додаткового фахового іспиту входять питання за темами:

-     Механіка матеріалів та конструкцій;

-     Деталі машин та основи конструювання;

-     Авіаційне матеріалознавство;

-     Фізико-хімічні основи технологічних процесів.

  Перелік питань за темами наведений упрограмі.

 

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3 роки начання) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

До  іспиту входять питання за темами:

- Вища математика

- Інженерна та комп'ютерна графіка

Перелік питань за темами наведений у програмі.