Довідники

Конструкційні матеріали / Я.С. Карпов, В.Ф. Деменко, П.П. Лепіхін, О.Г. Попова, Р.П. Шевчук, В.Т. Сікульський,

І.М. Тараненко, Т.А. Ястремська. - Довідник. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т", 2005. - 246 с.

Structural materials/ Ya. Karpov, V. Demenko, P. Lepikhin, O. Popova, R. Shevchuk, V. Sikulskiy, I. Taranenko, T. Yastremska - Handbook - Kharkiv: National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", 2005. - 246 p.
Аннотация
Довідник містить інформацію щодо результатів експериментальних досліджень властивостей сучасних конструкційних матеріалів, а також загальновідомих систем їх визначення. Для усіх основних класів матеріалів — металів і сплавів, кераміки, полімерів, композитів і напівпровідників - наведено властивості хімічних елементів, фізичні та механічні характеристики, які використовуються при проектуванні та розрахунках на міцність широкого кола сучасних конструкцій.
Для практичної інженерної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю "Прикладна лінгвістика", при вивченні англійської мови (технічний переклад). Може бути корисним тим студентам, що готуються до стажування в технічних університетах Європи та США, а також іноземним громадянам, які навчаються в Україні.

The handbook presents the information obtained from experimental investigation carried out in the sphere of structural materials and its well-known systems of designation. For all main classes of materials: metals and alloys, ceramics, polymers, composites, semiconductors there are chemical elements parameters, physical and mechanical properties which are supposed to be used in structural design and stress analysis of a wide range of modern structures.
The handbook is intended for practical study by the students of higher technical universities, as well as by those students who are trained in "Applied Linguistics" field when learning English (technical translation). It may also be useful for those students who are preparing for their practical training at.

Скачать оглавление