Спеціалізації

 

Композиційні матеріали це матеріали які в майбутньому займуть найбільший обсяг застосування – авіаційні і ракетні конструкції, спортивний і медичний інвентар, транспорт і будівництво.

Предмет нашого навчання – проектування, розрахунок на міцність, виготовлення та випробування типових елементів конструкції - структури КМ, стрижнів, оболонок, балок, панелей обшивки і з'єднань деталей з КМ з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Навчання проводитиметься на основі постійного впровадження в навчальний процес новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, із залученням студентів до виконання бюджетних, госпдоговірних і контрактних НДР кафедри. Щорічно, починаючи з третього курсу - 4-8 студентів переводяться на навчання за індивідуальним графіком із залученням до виконання посильних наукових робіт під керівництвом провідних вчених кафедри.

        Значний інтерес до випускників виявляють керівники як державних, так і приватних підприємств з виробництва літаків, суден, медичного обладнання та спортінвентарю, багато закордонних фірм і їх філії в Україні.

 

    

 

Зміст освіти

 

  • Гуманітарні дисципліни – 20%
  • Фізико-математичні дисциплині – 20%
  • Загальноінженерні дисципліни – 25%
  • Спеціальні дисципліни – 35%

 Під час навчання ви пройдете шість ступенів досконалості:

  1. - Розуміння законів природи вивчення фізики (аеро- і термодинаміки, механіки) і хімії.
  2. - Розуміння законів суспільства - вивчення історії, філософії, економіки.
  3. - Уміння розбиратися в техніці після освоєння деталей машин, теорії машин і механізмів, а також спеціальних предметів, де вивчають особливості застосування композиційних матеріалів в техніці.
  4. - Уміння спілкуватися в різних формах, тому: ви зможете формулювати думку для точних дисциплін після освоєння математичного апарату. Щоб комп'ютер розумів вас, ви вивчите програмування і різні прикладні програми, щоб спілкуватися з людьми, ви дізнаєтеся як особливості застосування української мови, так і мов міжнародного спілкування.
  5. - Уміння доводити свої думки і захищати свої ідеї в процесі захисту курсових проектів і інших робіт.
  6. - Здатність застосовувати отримані знання і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.

Магістри за фахом "Проектування і виробництво конструкцій з композиційних матеріалів" можуть:

- отримати другий диплом;

- брати участь в програмах обміну;

- пройти стажування (практику) в зарубіжних університетах-партнерах або підприємствах.