Умови вступу

Правила прийому на навчання до

Національного аерокосмічного університету 

імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 у 2019 році дізнатися детальніше