Все що вам необхідно знати

Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ» має два напрямки своєї роботи. Перше це забезпечення фундаментальної підготовки бакалаврів за всіма напрямами в галузі авіаційного, електротехнічного матеріалознавства, а другий напрямок - підготовка бакалаврів і магістрів за фахом "Проектування та виробництво композитних конструкцій".

Навчальна практика проводиться на кафедрі та на базі проблемної науково-дослідницької лабораторії композиційних матеріалів (ПНДЛ КМ), виробнича та переддипломна практика - на провідних підприємствах України. На кафедрі ведеться великий обсяг науково - дослідних робіт за такими напрямками:

Додаткова інформація

Склад кафедри

Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства має в своєму штаті 10 штатних співробітників і 1 сумісника. Серед них: 1 професор та 10 кандидатів наук з яких 9 мають вчене звання доцент.

Дізнатися більше
Лабораторії кафедри

Кафедра має сучасну наукову і науково-дослідну базу, навчальні лабораторії, комп'ютерний клас з ПЕОМ. Загальна площа приміщень, що закріплена за кафедрою становить 911 кв.м.

Дізнатися більше
Tell YourFriendsAboutUs

Література

Materials Today is a community dedicated to the creation and sharing of materials science knowledge and experience.

Read More

Composites Manufacturing is the official publication of the American Composites Manufacturers Association.

Read More

Fast Reliable Composites News.

Read More